Privacy disclaimer

PRIVACY POLICY VRIJWILLIGERS

Dit is de privacy policy van Stichting De 80 van de Langstraat, gevestigd te Waalwijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 410996

In deze privacy policy wordt de website https://de80.banster.nl aangeduid als: Banster.
 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wanneer je Banster bezoekt vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:

(a) je je aanmeldt als vrijwilliger;

(b) je je opgeeft voor een nieuwsbrief;


1.2 Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam;

(b) adres;

(c) e-mailadres;

(d) telefoonnummer;

(e) leeftijd;

(f) geslacht;

(g) gegevens over je inzet als vrijwilliger;


1.3 Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

(a) contact met je op te nemen of te onderhouden;

(b)je in te plannen tijdens De 80;


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 Je kunt contact opnemen met ons via vrijwilligers@de80.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;

(d) bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.


3. BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS

3.1 Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om jouw gegevens 100% te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.


6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.


7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.

Welkom bezoeker
Login vergeten?
Wachtwoord vergeten?